De wet- en regelgeving voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties is voortdurend aan verandering onderhevig. Tijdens een kennissessie over brandveiligheid op 20 juni in Doorn praat Siemens Building Technologies u bij over wat er de afgelopen tijd is gewijzigd en wat in de toekomst nog op stapel staat.

Als gevolg van de deregularisatie en de terugtredende overheid is een aantal normen voor brandveiligheid de afgelopen tijd aangepast. In de nieuwe NEN2535 is de brandweer minder dwingend aanwezig. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen en het goed functioneren van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie ligt bij de gebruiker. Dit wordt in de nieuwe norm nog eens extra benadrukt. Men kan deze verantwoordelijkheid delen met een erkend branddetectiebedrijf. In de norm wordt hier niets over gezegd, maar Siemens wil er wel in meegaan. “Wij leveren kwalitatieve, gecertificeerde installaties en kunnen aantoonbaar maken dat we deze volgens de regelgeving onderhouden”, aldus Sjaak Taal, brandbeveiligingsspecialist bij Siemens.

Onderhoudsfrequentie

Onlangs is de aangepaste NEN2654-2 m.b.t. onderhoud aan ontruimingsalarminstallaties verschenen. Deze kon niet achterblijven na de aanpassing van de NEN2654-1 (onderhoud aan brandmeldinstallaties) in 2015. De laatste inzichten uit de aanpassing van deel 2 zullen met terugwerkende kracht worden opgenomen in deel 1. De grootste wijziging betreft de frequentie voor onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Jaarlijks onderhoud is nog steeds verplicht, maar door de gewijzigde norm hebben gebruikers meer ruimte om in overleg met het onderhoudsbedrijf te kijken of een andere frequentie mogelijk is. Ook Siemens gaat hierover graag met klanten in gesprek. Taal: “Wij blijven van mening dat een aantal zaken jaarlijks moet worden onderhouden. Op voorwaarde dat men de nieuwste techniek inzet, kunnen we voor bepaalde zaken in overleg de onderhoudsfrequentie aanpassen.”

Functiebehoud transmissiewegen

Nieuw uitgekomen is de NPR2576, de richtlijn voor functiebehoud transmissiewegen, die verband houdt met de wijzigingsbladen van de NEN2575. De afgezwakte eisen in de aangepaste NEN2575 zijn nu ook meegenomen in de praktijkrichtlijn. In bepaalde gebieden van de ontruimingsinstallatie kan hierdoor eenvoudiger geïnstalleerd worden, wat de kosten drukt. Dit is met de aangepaste NPR2576 geformaliseerd.

eLogboek versie 2.0

Sjaak Taal gaat tijdens de kennisdag brandveiligheid verder in op bovenstaande punten. Daarnaast worden drie sessies aangeboden. In een eerste sessie worden de voordelen toegelicht van versie 2.0 van het eLogboek van Siemens. Dit biedt, in een nieuwe look & feel, overzichtelijke lijsten met zoekfunctie, filters en exportmogelijkheid naar Excel. Men kan nu ook vanuit elke pagina snel een logboek opzoeken. Het vernieuwde dashboard toont recent geraadpleegde logboeken en taken die nog te doen zijn. Met de aangepaste planningsmodule kan men zijn eigen taken toevoegen en komen afgeronde taken automatisch in het logboek te staan. Ook beheerrapporten worden als taak opgevoerd in de planning. De installatie/techniek is aangepast aan BMI NEN2535 1996 en 2010. Dankzij het verbeterde gebruikersbeheer kan de beheerder andere gebruikers alleen leesrechten geven en kunnen geplaatste documenten worden gewijzigd door diegene die ze geplaatst heeft. Wijzigingen in het logboek worden geregistreerd en zijn inzichtelijk voor de beheerder. Het toekennen van gebruikers aan een logboek is verbeterd. Men kan zelf aangeven van welk logboek men notificaties wil ontvangen en krijgt men meerdere notificaties in korte tijd in één e-mail.

Performance reporting

In een tweede sessie maken deelnemers kennis met performance reporting. De analyse van data uit de brandmeld- en ontruimingsinstallatie maakt het mogelijk om de functionaliteit van de installatie te optimaliseren. Denk hierbij aan een hogere systeembeschikbaarheid door het terugdringen van ongewenste meldingen. De derde sessie gaat over het nut van een bovenliggend brandmanagementsysteem. Wat betekent dit voor de gebruiker en hoe kan een bestaand managementsysteem worden gemigreerd naar de nieuwste versie van Desigo CC?

Digitaal brandweerpaneel

Tijdens de kennisdag zetten Siemens en Pneuman een digitaal brandweerpaneel neer en wordt ook de nieuwe A-klasse ontruimingssysteem Novigo gedemonstreerd.

Meld u aan voor de kennisdag brandveiligheid.