Tijdens een Kennissessie Fire in Hydepark te Doorn zijn eigenaren en beheerders van brandmeld- en ontruimingsinstallaties van Siemens bijgepraat over de veranderde regelgeving op brandveiligheidsgebied en de stappen die Siemens zet in de wereld van digitalisering.

Ton Branderhorst, sinds kort hoofd Sales bij Siemens Building Technologies, vertelde over de voortschrijdende digitalisering van gebouwen. Siemens zet hier sterk op in. Zo maakt de cloud-oplossing MindSphere gebouwen steeds intelligenter. “Met dit goed beveiligde platform kunnen we data uit onze gebouwtechnologie analyseren, kunstmatige intelligentie toevoegen, simuleren en voorspellen. We gebruiken steeds vaker digital twins, waarmee we het effect van aanpassingen virtueel kunnen testen. In grote gebouwen geven we real time aan waar het momenteel erg druk is. Digitalisering maakt ook asset tracking mogelijk in bijvoorbeeld ziekenhuizen. En het helpt ons de brandveiligheid te verbeteren. Zo kunnen we op basis van simulaties de doorstroming bij een ontruiming verbeteren.”

Normen

Sjaak Taal staat binnen de brandbeveiligingssector bekend als een expert op het vlak van regelgeving. Hij is namens brancheorganisatie Vebon-NOVB lid van de NEN-commissie, waar ook eindgebruikers en de brandweer in vertegenwoordigd zijn. Tussen normen en technologie heerst vaak getouwtrek, omdat regelgeving altijd achterloopt bij de technische ontwikkelingen. Het is van belang dat de nieuwe technieken de ruimte krijgen zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid.

Besluit Brandveilig Leven = Bouwbesluit 2021

Op brandveiligheidsgebied zijn enkele normen onlangs aangepast of worden nog aangepast. Het nieuwe Bouwbesluit, dat waarschijnlijk in 2021 verschijnt, heeft geen gevolgen voor de fire sector: bijlage 1 m.b.t. brandmeldinstallaties (welk type BMI is wanneer voorgeschreven) blijft overeind. Het nieuwe Bouwbesluit zegt wel dat op bepaalde rookscheidingen ook koude rook niet meer mag kunnen doordringen van het ene naar het andere compartiment. De ‘rook’kleppen op de scheiding moeten al sluiten bij rook vanaf 20 graden. Deze eis geldt alleen voor nieuwe gebouwen, niet voor bestaande.

Harmonisatiecriteria

De inspectiecriteria voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn gebaseerd op de NEN2535, de NEN2575 en de NEN2654. Inspectiebureaus hoeven echter niet volgens de normen te testen, maar stemmen vaak onderling ‘harmonisatiecriteria’ af. Om het ontstaan van eigen regelgeving te voorkomen, legt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) deze voor aan de NEN-commissie, zodat ze kunnen worden meegenomen in de normen.

Certificatie

Als leverancier van brandbeveiligingsoplossingen levert Siemens al haar installaties af met een certificaat. Ook voor het onderhoud hanteert Siemens de norm. Bij gecertificeerde brandmeld- of ontruimingsinstallaties hoeft de inspectie-instantie niet meer alle onderdelen te bekijken. Sterker: ze mág vanuit de inspectieregeling bepaalde zaken niet dubbel inspecteren. Een certificaat is niet verplicht, maar als het er is zal er een reductie zijn op de kosten van de inspectie instelling voor de inspectie.

Onderhoudsfrequentie

De onlangs aangepaste onderhoudsnorm NEN2654 is aangewezen en wordt vanaf januari 2019 aangestuurd ook in de onderhoudscertificatieregeling toegepast. Volgens de gewijzigde norm mag men het dagelijks beheer van brandmeld- en ontruimingsinstallaties niet meer uitbesteden aan een externe partner. Ook kan het onderhoud, afhankelijk van een OnderhoudsRisicoInventarisatie & Evaluatie en onderhoudsplan, met een andere frequentie dan jaarlijks worden uitgevoerd Sjaak Taal legt uit hoe Siemens hiermee omgaat: “Leveranciers en beheerders van installaties zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud. We gaan met onze klanten de ORI&E en onderhoudsplannen opstellen. Bepaalde delen van de installaties zullen wij jaarlijks blijven controleren. Dankzij de digitalisering kunnen we tegenwoordig meer (kosten)efficiëntie aanbrengen in het onderhoud. Steeds vaker onderhouden wij installaties op afstand. We kunnen ze desgewenst dagelijks remote controleren. Dit levert gedetailleerde rapportages op. Problemen worden sneller zichtbaar. Als we bijvoorbeeld zien dat een melder binnen één dag 25 procent vervuild is, kunnen we dit melden.”

Testen

Maakt data-analyse het testen in het kader van onderhoud nog nodig? Waarom zou men nog alles gaan testen als uit de rapportage blijkt dat er niets veranderd is in de installatie? Siemens lanceert binnenkort een digitale functiematrix, die de situatie van de installatie real time in beeld brengt. De NEN2654 biedt ruimte om in dit geval het testen bij onderhoud op een andere wijze in te vullen. Er zijn nog meer efficiencyslagen te maken. Sinteso-melders laten One Step Testing toe. Hiermee test men telkens één melder zonder een hele meldergroep in test te hoeven zetten. De brandbeveiliging is constant geborgd en er wordt minder tijd doorgebracht bij de brandmeldcentrale.

Gewijzigde NEN2535

De NEN2535 is herzien, maar wordt nog niet aangewezen. Taal adviseert de gewijzigde norm toch te volgen. Hierin komt de brandweer alleen nog voor in relatie tot doormelding. In een toegevoegd document is opgenomen dat de brandweer wel mee wil praten over zaken die voor de repressie noodzakelijk zijn, zoals de detectiezones, toetreding en brandweerpaneel. Op de lange termijn gaat de NEN2535 helemaal veranderen o.a. omdat de brandweer in de toekomst alleen nog automatisch gewaarschuwd wil worden als de brand een bepaalde grootte heeft bereikt, en dus niet meer over elke brand geïnformeerd wil worden.

Aangepaste normen gelden overigens alleen voor nieuwe installaties. De norm waarop een bestaande installatie is gemaakt, blijft van kracht. Voor brandmeldinstallaties geldt als laagste norm de NEN 2535:1996.