Het Mauritshuis is de afgelopen jaren uitgebreid en gerenoveerd. Het museum is in oppervlakte verdubbeld door een ondergrondse verbinding met het pand aan de overkant van de straat. Vorig jaar gingen de deuren weer open voor het publiek.

In het kader van de verbouwing is ook de brandmeldinstallatie gemoderniseerd. Sensoren met ASA-detectie dringen het aantal ongewenste en onechte meldingen terug. De installatie is volledig geïntegreerd in het gebouw, waardoor het historische karakter van het pand intact blijft.

Bouwbesluit

Het Mauritshuis voldoet nu aan de nieuwste regelgeving op het vlak van brandveiligheid. Het Bouwbesluit 2012 vereist dat musea een inspectiecertificaat bezitten. Onderdeel hiervan is het certificaat conform de regeling BMI 2011 dat Siemens Nederland mag verstrekken. Begin 2015 kreeg Victor Moussault dit certificaat overhandigd. ‘De brandbeveiliging in het Mauritshuis voldoet aan de hoogste eisen’, aldus de zakelijke directeur van het museum. ‘Zowel voor de bezoekers als de kunst blijft de veiligheid ook in de toekomst gewaarborgd.’