Sinds begin vorig jaar zijn bedrijven volledig aansprakelijk voor brandschade door nalatigheid. Het is dan ook geen overbodige luxe om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van brandschade.

Sinds 1 januari 2014 zijn bedrijven volledig aansprakelijk voor brand door nalatigheid. Er moet wel aantoonbaar sprake zijn van overtreding van de brandveiligheidvoorschriften of onzorgvuldig handelen. De gemiddelde bedrijfsbrand kost zo’n drie miljoen euro. Bedrijven doen er dan ook goed aan om maatregelen te nemen waarmee ze brandschade voorkomen. ‘De risico’s voor het bedrijfsleven zijn behoorlijk toegenomen’, aldus Arwin Kippers, business manager bij Siemens. ‘Door de deregulering rond brandveiligheid hoeven veel bedrijven geen doormelding naar de brandweer meer te hebben. Anderzijds zijn ze nu wel volledig aansprakelijk als zij de brandveiligheid niet op orde hebben.’

Aantoonbaarheid

Siemens helpt klanten aantoonbaar te maken dat zij de nodige brandpreventie-maatregelen hebben genomen. Kippers: ‘Wij leveren onze systemen volledig gecertificeerd en bieden een breed pakket customer service diensten. Zo zorgen wij ervoor dat de status van de systemen constant wordt gemonitord, gewaarborgd en gerapporteerd. Via een rapportage maken wij inzichtelijk dat onze klanten als een goed huisvader hebben gehandeld op het gebied van brandpreventie.’