Energy efficiency door Redactie Dimensions |

Partners in duurzaamheid en shopping-plezier

Met ruim 170 winkels, een groot bioscooptheater en 24 miljoen bezoekers per jaar is het Sello shopping center nabij Helsinki door consumenten uitgeroepen tot een van de beste en meest duurzame winkelcentra in Finland. Siemens en Sello werken al tien jaar als partners aan innovatieve gebouwautomatisering en energieprojecten die de duurzaamheid verhogen en leiden...

Lees verder

Algemeen nieuws door Redactie Dimensions |

Geopolitieke businessrisico’s van klimaatverandering

Klimaatverandering leidt tot geopolitieke verschuivingen die winnaars en verliezers zullen hebben. De exacte impact op regio’s en sectoren is moeilijk te voorspellen. Louise van Schaik, hoofd van het Clingendael International Sustainability Centre, roept bedrijven en overheden op om samen te werken en een systematiek te bedenken voor het delen van informatie rond milieu- en...

Lees verder

Business continuity door Redactie Dimensions |

Kijken bedrijven weg voor gevolgen klimaatverandering?

Te weinig Nederlandse en Belgische bedrijven zijn zich bewust van het feit dat de klimaatverandering nu al een concreet risico vormt voor hun bedrijfscontinuïteit. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Siemens Building Technologies (BT) en het Business Continuity Institute (BCI). Johan de Wit (Siemens BT), Yoeri van Alteren (www.duurzaambedrijfsleven.nl) en Wim Bartels (KPMG) praatten...

Lees verder

Business continuity door Redactie Dimensions |

Uitbesteden onderhoud brandmeld- en security-systemen niet zonder risico

Steeds vaker besteden gebouweigenaren of -managers het onderhoud aan brandbeveiligings- en security-systemen uit aan derden. Dit betekent niet dat ze ook de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van deze systemen uit handen geven. In een white paper waarschuwt Euralarm voor de risico’s en gevolgen als men met niet-gekwalificeerde onderhoudspartners in zee gaat.

Lees verder