Wet- en regelgeving door Fazil Shaik Roestali |

Aansprakelijkheid bij brandschade

Sinds begin vorig jaar zijn bedrijven volledig aansprakelijk voor brandschade door nalatigheid. Het is dan ook geen overbodige luxe om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van brandschade. Sinds 1 januari 2014 zijn bedrijven volledig aansprakelijk voor brand door nalatigheid. Er moet wel aantoonbaar sprake zijn van overtreding van de brandveiligheidvoorschriften of onzorgvuldig handelen....

Lees verder