Energy efficiency door Fazil Shaik Roestali |

Duurzaamheid in de keten: motor voor innovatie

Anno 2015 doe je als bedrijf niets meer alleen. Ook niet maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Bedrijven die op dit vlak een rol van betekenis willen spelen, moeten in de keten laten zien waar ze voor staan’, zegt Marco Kemper van StenVi Advies. Sinds Al Gore de wereld rondtrok met zijn inconvenient truth over de...

Lees verder

Algemeen nieuws door Fazil Shaik Roestali |

Innovatieslag op Amsterdams metronet

Siemens realiseert de nieuwe stationssystemen van de Amsterdamse metrostations en is aansluitend tien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en de beschikbaarheid. Het project laat zien hoe meerjaren-onderhoudscontracten de deur openzetten naar innovatieve onderhoudsconcepten. De Amsterdamse Dienst Metro en Siemens Nederland zetten in april vorig jaar hun handtekening onder het contract, dat ook de stationssystemen...

Lees verder

Boost voor Energieprestatiecontracten

Energy efficiency door Fazil Shaik Roestali |

Bedrijven ondertekenen ESCo Gedragscode

De Europese ESCo Gedragscode definieert richtlijnen voor aanbieders van Energieprestatiecontracten (EPS). Drieëndertig Nederlandse bedrijven, waaronder Siemens, hebben de code onlangs ondertekend. Ze willen hiermee een boost geven aan de uitrol van ESCo in Nederland. Een Energy Service Company (ESCo) verzorgt in opdracht van een eigenaar en/of gebruiker van een gebouw de volledige energievoorziening van...

Lees verder

onterecht brandalarm

Business continuity door Fazil Shaik Roestali |

Rust op de ziekenhuisvloer

Rust voor de patiënten en continuïteit van het primaire arbeidsproces is wat ieder ziekenhuis zo goed mogelijk wil borgen. Het activeren van de ontruimingsinstallatie door onderhouds- of inspectiewerkzaamheden is dan ook onwenselijk. Het Amsterdamse academisch ziekenhuis VUmc nam vorig jaar een nieuwe brandmeldinstallatie in gebruik. Ze werd in oktober gecertificeerd. Het testwerk door de inspectie...

Lees verder

Advantage Navigator

Energy efficiency door Fazil Shaik Roestali |

Advantage Navigator: inzicht energiestromen

Met twee grote terminals en een flinke vrachtzone is luchthaven Nice Côte d’Azur de op één na grootste luchthaven van Frankrijk. De luchthavendirectie zet in op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ze liet onlangs Advantage Navigator implementeren om het energieverbruik in kaart te brengen en op basis daarvan energiebesparende maatregelen te nemen.

Lees verder