Defence in depth

Business continuity door Fazil Shaik Roestali |

Defence in depth: verborgen gebreken

Hoewel het schillenconcept in de beveiligingswereld veel toegepast wordt, is de theoretische achtergrond ervan niet altijd bekend. Hierdoor kunnen gebreken in de toepassing sluipen met een soort schijnveiligheid tot gevolg. Johan de Wit, Solution Manager Enterprise Security bij Siemens, gaf onlangs een lezing over dit thema bij het European Energy Infrastructure Security Network (EISN)....

Lees verderWet- en regelgeving door Fazil Shaik Roestali |

Brandveiligheid én gezelligheid

De veiligheid van cliënten en het verzorgend personeel staat bij de Zuid-Hollandse zorgorganisatie Ipse de Bruggen hoog in het vaandel, maar men hecht ook belang aan een huiselijke sfeer. Gelukkig hoeven die twee elkaar niet uit te sluiten. Twee jaar geleden scherpte Ipse de Bruggen – zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke handicap –...

Lees verder

Energy efficiency door Fazil Shaik Roestali |

Duurzaamheid in de keten: motor voor innovatie

Anno 2015 doe je als bedrijf niets meer alleen. Ook niet maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Bedrijven die op dit vlak een rol van betekenis willen spelen, moeten in de keten laten zien waar ze voor staan’, zegt Marco Kemper van StenVi Advies. Sinds Al Gore de wereld rondtrok met zijn inconvenient truth over de...

Lees verder