‘Kennis omhoog, verbruik omlaag’ luidt het thema van de VSK 2016. Ook Siemens neemt weer deel aan de vakbeurs van 2 tot en met 5 februari 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Als toonaangevende beurs op het gebied van verwarming, sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek zoekt de VSK in 2016 de aansluiting bij de Europese 2020-klimaatdoelstellingen. Die luiden: twintig procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990 en twintig procent meer energie-efficiëntie. Op de stand van Siemens kunt u zien welke producten en oplossingen hieraan bijdragen. Ons nieuwe, volledig geïntegreerde gebouwmanagementsysteem Desigo CC staat hierbij centraal.

Kennis delen

Het tweede thema van de VSK 2016 is ‘kennis delen’. In dat kader organiseren diverse kennisinstituten en brancheorganisaties sessies in de theaters op de beursvloer. Ook Siemens zoekt de dialoog met de beursbezoekers. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om uw gebouw(en) te optimaliseren.

VSK Awards 2016

Op woensdag 3 februari worden de VSK Award 2016 bekend gemaakt. Een jury gaat producten en diensten beoordelen die na 1 januari 2014 op de markt zijn gebracht in de categorieën Energiebesparing, Design, Systeemoplossingen en Installateurszaken. In de laatste categorie gaat het om oplossingen die het leven van de installateur eenvoudiger maken. Vanaf 15 december staan de genomineerde inzendingen op de website van de VSK, zodat het publiek zijn stem kan uitbrengen voor de publieksprijs.
Meer weten? Kijk hier.