Het SCORES-project is een onlangs gestart onderzoeksproject dat wordt gesteund door Europese Commissie in het kader van het research- en innovatieprogramma Horizon 2020 (Call H2020-EEB-2017, Projectnr. 766464) met een duur van 48 maanden. Het projectconsortium bestaat naast Siemens uit elf partners uit zeven Europese landen en heeft een sterk industrieel karakter (drie MKB en zes grote ondernemingen), plus een universiteit en twee onderzoeks- en technologie-organisaties, waaronder TNO.

Verhandelbaarheid en economische voordelen

De belangrijkste doelstelling van het SCORES-project is het ontwikkelen en demonstreren van een gebouwenergiesysteem, inclusief nieuwe compacte opslagtechnologieën, dat de levering en opslag van en vraag naar stroom en warmte in woningen optimaliseert, waarbij het eigen gebruik van lokale hernieuwbare energie in woningen tegen zo laag mogelijke kosten wordt vergroot en investeringen in het stroomnet worden uitgesteld.

Door opwekking, opslag en verbruik van lokale hernieuwbare energie (zowel stroom als warmte) vanuit meerdere bronnen te combineren en optimaliseren, krijgen nieuwe energiebronnen toegang tot het net met mogelijkheden voor verhandelbaarheid en economische voordelen, wat leidt tot een betrouwbare exploitatie met een positieve bedrijfscasus voor de Europese woningvoorraad.

Fysieke gebouw-demo’s

Het SCORES-systeem wordt gebruikt voor een brede beoordeling op diverse economische niveaus, zoals individuele huiseigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en overheden. Ook wordt gekeken naar milieuaspecten, leveringszekerheid en de verminderde Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afkomstig uit instabiele landen over de hele wereld. Binnen deze brede effectbeoordeling vindt een initiële evaluatie van twee demonstratieprojecten plaats. De demonstratie van het integrale hybride energiesysteem vindt plaats in twee fysieke gebouwen, waarbij drie representatieve casussen voor verschillende klimaat- en energiesysteemconfiguraties worden beoordeeld: in Centraal-Europa (Oostenrijk) met en zonder warmtenet, en in Midden-/Zuid-Europa (Frankrijk) zonder warmtenet.

Van 8 t/m 10 november vond de startbijeenkomst plaats in Brussel onder leiding van TNO, de coördinator van het SCORES-project. De deelnemers bespraken hoe de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en hoe aan de verwachtingen kan worden voldaan ten aanzien van het beoogde projectresultaat.

Projectpartners
SCORES wordt gecoördineerd door TNO en wordt uitgevoerd in samenwerking met 11 Europese partners: AEE-INTEC, EDF, RINA, SIEMENS, KONIG METALL, INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL, FORSEE POWER, HELIOPAC, CAMPA, FENIX TNT, en SALZBURG AG.