Energie Prestatie Contracten (EPC’s) kwamen tot nu toe in Nederland niet echt van de grond, maar dat is aan het veranderen. Steeds meer bedrijven zoeken een partner die de energiehuishouding voor hen regelt.

Met name voor grote bedrijven zijn energiezuinige productie- en gebouwprocessen onderdeel van hun duurzame imago. ‘In grote gebouwen gaat veel geld om in zaken als verwarming en koeling, verlichting en ventilatie’, verklaart Vincent de Mildt, manager bij Siemens Building Technologies. ‘Neem bijvoorbeeld ziekenhuizen, die 24/7 open zijn en energierekeningen hebben van soms meer dan twee miljoen euro per jaar. Investeringen in energiezuinige maatregelen kunnen forse besparingen opleveren. Daar zijn bestuurders zich niet altijd van bewust.’

Geen core business

Het gebrek aan bewustzijn valt deels te verklaren door het feit dat energiebeheer voor de meeste bedrijven geen core business is. Zo heeft een ziekenhuis als primaire taak mensen weer beter te maken. Steeds meer bedrijven maken daarom via een Energie Prestatie Contract (EPC) een partner verantwoordelijk voor de energiehuishouding. Binnen een EPC verzorgt een partner als Siemens in opdracht van de eigenaar en/of gebruiker van een gebouw een gedeelte van of de volledige energievoorziening van het pand en het management daarvan. De Mildt: ‘Een EPC-samenwerking kost niets, want alle benodigde investeringen in verbetermaatregelen en installaties worden gefinancierd vanuit de besparing op de huidige energie-uitgaven van een bedrijf. Er is dus vooraf geen budget nodig.’

Overheid als trekker

In het buitenland worden al veel EPC’s aangegaan. Overheden zijn er vaak trekker van deze formule. Dat is Nederland niet het geval. De Mildt: ‘Hoewel de overheid belangstelling heeft voor EPC’s wordt deze vorm nog niet actief rijksbreed ingezet. Enkele gemeenten zijn er wel al mee bezig. Bij de implementatie van de Europese Energierichtlijn heeft onze overheid veel verantwoordelijkheid neergelegd bij het bedrijfsleven. Er is echter nog geen sanctiebeleid, zoals in Frankrijk. Het opstellen van zo’n beleid zou zeker kunnen helpen bij het verder terugdringen van ons energieverbruik.’

Noodzaak

De Nederlandse markt loopt nog niet helemaal warm voor EPC’s, maar volgens De Mildt begint het ‘momentum’ te komen. ‘Organisaties worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen op het gebied van energie- en kostenbesparing, gebouwoptimalisatie, CO2-footprint en behoud van een efficiënte technische infrastructuur. Door het groeiende belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de toenemende wet- en regelgeving zijn deze duurzaamheidsthema’s niet langer nice-to-have, maar noodzakelijke kerncompetenties om competitief te blijven en onderscheid te maken op de markt. Ze zijn direct van invloed op de core business van de organisatie.’

Stappenplan

Siemens heeft een stappenplan voor EPC ontwikkeld waarvan de eerste stap gericht is op het gezamenlijk bepalen van de scope. De Mildt: ‘Het is belangrijk dat beide partijen overeenstemming bereiken over de doelstellingen en de gewenste terugverdientijd. Een EPC is altijd maatwerk, afgestemd op de situatie van het bedrijf. De specifieke omstandigheden en doelstellingen zijn van invloed op de praktische invulling van de EPC. Bijvoorbeeld de behoefte aan energiereductie, risico-uitsluiting, de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuwetgeving of het budget.’