Door de voortschrijdende digitalisering staan steeds meer gebouwgebonden data real-time ter beschikking. Dit schept kansen om bijvoorbeeld de energie-efficiëntie van panden te verhogen en vastgoed professioneel en strategisch te beheren.

In samenwerking met de vastgoedtak van de Zwitserse bank Credit Suisse lanceerde Siemens in 2012 een omvangrijk project op dit gebied. Honderden gebouwen van Credit Suisse zijn ondergebracht in een digitaal netwerk, met als doel hun energieverbruik te monitoren en te optimaliseren. Het project heeft een looptijd van vijf jaar, waarbij de CO2-uitstoot van het vastgoed jaarlijks met 15% moet worden gereduceerd.

Datacentra

Voor datacentra zijn vergelijkbare oplossingen ontwikkeld, om bijvoorbeeld systematisch het energieverbruik van IT-componenten en overige infrastructuur omlaag te brengen. Ook in andere sectoren neemt de vraag naar dergelijke technologie toe. Het softwarematig analyseren van gebouwgebonden data schept dan ook kansen om de prestaties van gebouwen te verhogen, terwijl de operationele kosten dalen, stelt Matthias Rebellius, CEO van Siemens Building Technologies. Vastgoedbeheer krijgt hierdoor een strategische positie binnen businessplannen, wat op lange termijn de concurrentiepositie van eigenaren en beheerders van gebouwen kan versterken.

Zuinig, veilig en comfortabel

Rebellius: “Met de overgang van geautomatiseerde gebouwen naar intelligente gebouwen maken we optimaal gebruik van de ruimte, zowel in ecologische als economische zin. We verhogen de kostenefficiëntie gedurende de hele life cycle van het pand, maar ook de veiligheid en het comfort van gebruikers. Gebouwbeheer wordt transparanter en beter planbaar.”