Gasunie laat het energieverbruik op zijn hoofdkantoor monitoren en analyseren om de energiesystemen beter af te stemmen op de weersomstandigheden. Het streven: een energiebesparing van 10%.

Met zijn schuine wanden en grillige vormen is het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen een opvallende verschijning. Niet voor niets kreeg het gebouw de bijnaam Apenrots. In 2007 werd het verkozen tot mooiste gebouw van Nederland. ‘We zijn zeer trots dat we hier mogen werken’, zegt Adriaan Stel, als property manager verantwoordelijk voor alle werkplek- en huisvestingsgerelateerde zaken binnen Gasunie.

Energiereductie

In 2012 stapte het hoofdkantoor over op duurzaam opgewekt, groen gas. Om de meerkosten terug te verdienen zette Gasunie een energie-reductieprogramma op. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om te besparen op het gas- en elektriciteitsverbruik. ‘Scherpere ventilatietijden, duurzame CV-ketels, LED-verlichting, enzovoort’, somt Stel op. ‘Daarnaast hebben we de luchtbehandelingskasten aangepakt, zetten we koffieautomaten in sluimerstand als er geen mensen aanwezig zijn en worden beamers en lichten bij het verlaten van de vergaderzaal gedoofd. We maken steeds meer gebruik van videoconferenties als alternatief voor reizen.’

‘We hopen op een bijkomende energiebesparing van 10%’

Detailinzicht

De maatregelen leverden een totale energiebesparing van 10% op. Vervolgens liet Gasunie een monitoring- en controlesysteem implementeren om de energiestromen in het gebouw te analyseren. Het doel: detailinzicht verkrijgen in het energieverbruik gedurende de dag en gedurende periodes in het jaar. Stel: ‘Het gebouw is opgedeeld in compartimenten. We kijken hoe het energieverbruik gedurende de dag verloopt. Op basis van deze inzichten gaan we onze energiesystemen beter afstemmen op de weersomstandigheden.’

Analyse

De meetgegevens worden gelogd en via internet naar de server van Siemens gestuurd, waar de data worden uitgelezen en geanalyseerd. Op basis hiervan scherpt Gasunie zijn energiebesparingsprogramma verder aan. ‘Ik heb goede hoop dat we nog eens 10% kunnen besparen’, aldus Stel.

De maatregelen op het hoofdkantoor in Groningen staan overigens niet op zichzelf. In totaal heeft Gasunie ruim tweeduizend medewerkers, onder wie veel monteurs en technici, die in den lande actief zijn. ‘We zijn er ons van bewust dat energiebesparing een integrale aanpak vergt. Door de energiedoelstellingen door te vertalen naar alle onderdelen van onze organisatie dragen we met z’n allen een steentje bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.’