Het werken met Energy Service Companies (ESCo’s), waarbij men de ontwikkeling en implementatie van energiebesparende maatregelen neerlegt bij een externe partij, komt in Nederland moeizaam van de grond. Er zijn ‘ESCoambassadeurs’ nodig om de formule te vermarkten.

Dat bleek onlangs tijdens een rondetafelgesprek bij Unica Ecopower, het ESCo-bedrijf van technisch dienstverlener Unica in Hoevelaken. Een verslag van de discussie is te lezen op duurzaamgebouwd. De deelnemers, onder wie Vincent de Mildt van Siemens Building Performance & Sustainability, kwamen onder meer tot de conclusie dat ESCo bij overheden nog onvoldoende bekend is, maar wel grote kansen biedt. Vooral middelgrote gemeenten hebben nog weinig ervaring met de materie. Het feit dat er meerdere definities in omloop zijn en ook het verschil tussen ESCo en Energieprestatiecontracten niet echt duidelijk is, werkt belemmerend. Daarnaast ontbreekt het vaak aan de juiste mind set. Door de dalende energieprijzen lijkt het alsof het realiseren van een energiezuinig gebouw vaak meer een prestigeproject is dan een noodzaak.

ESCo-partnerships

Landen als Zweden, Duitsland en Denemarken hebben inmiddels ruime ervaring met ESCo’s. De formule wordt onder meer door overheden ingezet om bestaande panden duurzaam te renoveren. Ze gaan een partnership aan met een ESCo, die maatregelen formuleert en implementeert om het energieverbruik te reduceren. Aangezien de ESCo wordt betaald via vooraf afgesproken energiebesparingen wordt hij continu gestimuleerd om het energieverbruik van het pand te monitoren en te optimaliseren.

Budgetneutraal

In Nederland blijft de vraag naar samenwerking met een ESCo relatief klein. Toch kan het voor overheden en vastgoedbeheerders interessant zijn om budgetneutraal te investeren in verduurzaming. De Mildt: ‘Door het uit te besteden hoef je geen eigen kapitaal aan te spreken voor de technische aanpassing van je gebouw. Je krijgt een garantie op de energiebesparing. Het is in feite een comfortabele dienst om energie te besparen.’ Een belangrijke conclusie van de ronde tafel was dan ook dat er ambassadeurs nodig zijn om de ESCo’s beter te vermarkten. Volgens Vincent de Mildt moet het verhaal over ESCo’s breder worden getrokken: ‘We hebben het nog te eenzijdig over technische aspecten en besparingen, maar het draait om duurzaamheid en mensen.’