Siemens is sinds de renovatie van De Kuip in 1994 een van de founders van Stadion Feijenoord. Dat deze rol verder gaat dan die van een traditionele sponsor blijkt uit twee recente energiebesparingsprojecten: de Kuip kleurt groener.

Siemens is in De Kuip preferred partner voor techniek en elektriciteit. ‘De echte foundergedachte was een beetje weggezakt’, zegt Peter Heinen, manager strategisch vastgoedbeheer van Stadion Feijenoord. ‘Het viel ons op dat wij elkaar alleen nog ontmoetten als er iets vervelends aan de hand was: een klacht, een technische storing of een defect. Zowel Siemens als wijzelf hadden de behoefte om breder te kijken wat je als partners kunt realiseren. Wederzijds begrip en respect vormen de basis voor nieuwe technologische ontwikkelingen.’

Leaseconstructie

Drie jaar geleden kwamen Siemens en het management van Stadion Feijenoord samen op het SS Rotterdam voor een creatieve brainstormsessie. Onder het motto “moderniseren zonder te investeren” bood Siemens aan, De Kuip op een aantal punten te verduurzamen. ‘Het stadion verbruikt behoorlijk veel energie’, aldus Leo Willems van Siemens. ‘De investering in gerichte energiebesparende maatregelen verdien je binnen een aantal jaar terug. Eind 2011 hebben wij in De Kuip twee projecten omgezet op basis van een leaseconstructie. Dit houdt in dat wij rechtstreeks betaald worden uit de besparing op de energiekosten. Voor ons was het een stimulans om de projecten zo snel mogelijk op te leveren.’

Verwarmen

Uit een energieanalyse bleek dat het stadion flink kan besparen op de verwarmingskosten. De verwarming in het Maasgebouw draait het hele jaar om keukens en kleedkamers te voorzien van warm water. Als alternatief realiseerde Siemens decentrale oplossingen. Het warmwatervat in de keuken is vervangen door een CV-ketel die alleen water verwarmt als het nodig is. Het warmwatervat waarmee het zwembad in de spelerskleedkamer wordt verwarmd, is losgekoppeld van het centrale verwarmingssysteem en wordt in de toekomst verwarmd via energiezuinige HR-ketels.

Automatische kranen

Net als andere grote complexen is De Kuip bij wet verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van Legionella. Vroeger was één medewerker 20 uur per week bezig met het spoelen van de kranen. Siemens plaatste een honderdtal kranen die de leidingen automatisch spoelen. Ze melden dit door naar het centrale PC-systeem waarin de Legionella-rapportage wordt opgemaakt.

Bijzondere samenwerking

De twee projecten leveren samen een besparing op van 57.866 kW elektriciteit, 55.000 m³ gas en 1.000 m³ water. De totale terugverdientijd bedraagt 2,3 jaar. Heinen: ‘Wij zouden samen nog veel meer projecten kunnen omzetten, maar we moeten rekening houden met de technische en financiële beperkingen van dit complex. Zo kunnen wij op onze dakconstructie geen zware installaties voor energiewinning plaatsen. Daarnaast laat de leeftijd van het stadion projecten met een terugverdientijd boven de vijf jaar niet toe.’
Het is dan ook niet zozeer de omvang van de investering die dit groene project voor Siemens en Stadion Feijenoord bijzonder maakt. Belangrijker is de wijze waarop het tot stand kwam. ‘Door het activeren van respect, vertrouwen en betrokkenheid is het ons gelukt samen iets moois te ontwikkelen’, aldus Heinen. ‘Dat vinden wij in deze tijd van centrale inkoop, weinig emotie en afstandelijkheid behoorlijk uniek.’

‘Investeringen in gerichte energiebesparende maatregelen verdien je binnen een aantal jaar terug.’