De Energy Innovation Board (EIBoard) Zuid-Holland, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, gaat kansen creëren voor energie-innovaties in Zuid-Holland. Om zo versneld toe te werken naar een CO2-neutrale economie.

Joanne Meyboom, sinds vorige zomer directeur van Siemens Building Technologies, vertegenwoordigt Siemens binnen de EIBoard, die een krachtenbundeling is van verschillende organisaties. De EIBoard bewaakt het Energie-innovatiefonds dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technologieën om het energielandschap te verduurzamen. Hiervoor staat 35 miljoen euro ter beschikking.

Versnellen

De EIBoard is ingesteld om de Energy Innovation Delta verder uit te bouwen en van Zuid-Holland een internationaal koploper te maken inzake kennisontwikkeling rond de energietransitie. Wat meteen ook kansen creëert om de werkgelegenheid in de regio uit te bouwen. Als grote marktspeler op het gebied van o.a. mobiliteit, gebouwtechnologie en energie-infrastructuur wil Siemens een stevige bijdrage leveren. Meyboom: “Met onze kennis over digitalisering, infrastructuur en gebouwtechnologie kunnen wij meedenken over pilots en het versneld opschalen van prototypen van energie-innovaties, om ook kleinere partijen mee te nemen in de energietransitie.”

Smart Multi Commodity Grid

De EIBoard heeft onderzoek gedaan naar het Smart Multi Commodity Grid. Dit toekomstige ondergrondse netwerk koppelt de vraag naar en het aanbod van energie uit nieuwe en oude systemen veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan elkaar. De werking wordt uitgelegd in een gezamenlijke animatie van de EIBoard en het Programmabureau Warmte-Koude. TNO gaat een werkprogramma opstellen om het netwerk te realiseren in de transitie naar een CO2-neutraal Zuid-Holland in 2050.

Energy Challenge

Een ideale locatie voor het uittesten van energie-innovaties is de Green Village op de campus van de TU Delft. Grote en kleine bedrijven, studenten en onderzoekers bundelen er de krachten om duurzame oplossingen versneld naar de markt te brengen. Aanbieders van een energie-innovatie krijgen rond de zomer de kans om deel te nemen aan de Energy Challenge 2017. De spelregels en verdere informatie worden dit voorjaar door de EIBoard bekend gemaakt.

Digitalisering

Zo’n 47% van ons energieverbruik gaat op in gebouwen, waarin we ca. 90% van onze tijd doorbrengen. Met moderne gebouwgebonden technologie is op dit vlak nog veel winst te behalen. Meyboom: “De basis is digitalisering. Om data snel en slim te kunnen verzamelen en analyseren, heb je sensoren nodig. Daarom bekijken we momenteel ook binnen de Taskforce Bouwagenda of nieuwe infrastructuur in de toekomst direct kan worden uitgerust met sensoren. Dit biedt ons de mogelijkheid om versneld leren op het gebied van duurzaamheid. Een onderdeel van duurzaamheid is dat je onderdelen van infrastructuur en technische installaties tijdig vervangt: niet te vroeg, maar ook niet te laat. Goede monitoring vormt de basis. Het is echter ook belangrijk dat alle spelers in de keten data delen. Als we dat niet durven, zullen we ook niet versnellen.”

De partners binnen de Energy Innovation Board zijn: Provincie Zuid-Holland, TNO, MRDH, TU Delft, Syntrus Achmea Vastgoed, Stedin, Siemens, Port of Rotterdam, The Green Village en InnovationQuarter.