Aan het Vierdaagseplein in Nijmegen wordt een voormalig klooster- en schoolgebouw herontwikkeld tot een hotel. Onderscheidende hospitality en vitality staat hierbij centraal. Het The Opus-project is een prachtig voorbeeld van stedelijke innovatie waarbij ook technologie eraan bijdraagt dat gasten tot rust komen, genieten en energie tanken.

Ron Lubbers, oprichter van HaystackCorp, heeft een achtergrond in de stedelijke ontwikkeling en produceerde daarnaast filmmuziek. Met The Opus slaat hij de brug tussen deze twee werelden. “Hospitality draait net als muziek om beleving”, vertelt hij. “Wij willen een podium neerzetten waar behalve de hotelbezoekers ook Nijmegenaren zich thuis voelen en gebruik kunnen maken van een keur aan programmaonderdelen.”

Duurzame ambitie

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met een tiental partners die elkaar aanvullen, samen een multidisciplinair team vormen en dezelfde ambitie delen. “We willen samen werken aan een vitale maatschappij. Daartoe zijn we met elkaar een lange termijn-commitment aangegaan. Dit vertalen we naar service level agreements. Het denken in ecosystemen wordt steeds belangrijker in de hedendaagse manier van zaken doen. Het gaat om vertrouwen; je doet het met elkaar.” Om zeker te zijn dat de integrale gedachte van gastvrijheid goed geborgd is, houdt HaystackCorp de exploitatie van het toekomstige hotel in eigen handen.

Urban hotspot

The Opus wordt een toonbeeld van duurzaamheid en hospitality. Een Urban Hotspot waar mensen samenkomen, eten en drinken, slapen en zich vermaken. Lubbers: “We leven steeds minder op een vaste plek. Hospitality gaat dan ook niet alleen over slapen, maar ook over ontmoeten. Binnen onze all elusive-omgeving kunnen mensen tot rust komen, energie tanken en deelnemen aan verdiepende events. We bieden ook een breed vitaliteitsprogramma aan. Via een digitaal platform gaan we allerlei digitale diensten op de markt zetten.”

Intelligente technologie

Siemens werkt als technologisch partner mee aan oplossingen voor duurzame energieopwekking en distributie, brandveiligheid, klimaatregeling, beveiliging, toegangsbeheer, systeemintegratie en diverse IT-voorzieningen. Vitaliteit en duurzaamheid klinkt ook in deze oplossingen door. Lubbers: “Wij zochten een partner die begrijpt dat technologie een ondersteunende rol heeft binnen ons concept. Een partij die weet hoe je monumentale panden verduurzaamt en het hele technische spectrum overziet. Het is ons streven dat gasten zich relaxt voelen. Daar heb je intelligente technologie voor nodig die de gasten sensitief volgt en zaken als licht, luchtkwaliteit en temperatuur aanpast aan hun behoeften. Afhankelijk van de plek waar ze zich bevinden, krijgen gasten de beleving die bij hen past. Op individueel niveau, in de kamers, maar ook op groepsniveau in de gemeenschappelijke ruimten. Ook het energieaspect zit hierin verweven. Wij zijn kritisch op het energieverbruik en willen dynamisch met energie kunnen omgaan.”

Warme deken

Dick van Veen van Siemens Building Technologies omschrijft de uitdaging als volgt: “Zodra je het Opus-hotel betreedt, moet het voelen alsof er een warme deken om je schouders wordt gelegd. We gaan een omgeving creëren waar mensen zich op een natuurlijke manier thuis voelen.” Siemens Building Technologies gaat op basis van een prestatiecontract voorzien in comfort binnen het gebouw: verlichting, beveiliging, klimaat. Siemens heeft hier ruime ervaring mee en is op dit moment het voorontwerp en de business case aan het uitwerken.

The Opus-label

De verbouwing van het Opus-pand start in het eerste kwartaal van 2018 en gaat zo’n 14 maanden duren. HaystackCorp onderzoekt ook al een tweede locatie voor The Opus. “Wij kiezen voor panden met een monumentale achtergrond. Dit kan ook industrieel erfgoed zijn. Het Opus-gebouw in het centrum van Nijmegen past mooi in ons concept. Dit voormalige klooster uit 1912 heeft een rijke geschiedenis en biedt met zijn bijzondere ambiance een excellent podium om ons concept te realiseren.”