Steeds vaker besteden gebouweigenaren of -managers het onderhoud aan brandbeveiligings- en security-systemen uit aan derden. Dit betekent niet dat ze ook de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van deze systemen uit handen geven. In een white paper waarschuwt Euralarm voor de risico’s en gevolgen als men met niet-gekwalificeerde onderhoudspartners in zee gaat.

Het samenbrengen van onderhoud aan brandbeveiligings- en security-systemen in één onderhoudscontract is kostenverlagend en reduceert het aantal dienstverleners. Er is echter ook een keerzijde. Steeds vaker worden algemene dienstverleners hierdoor aangewezen als partner voor het onderhoud van zeer specialistische systemen. Om systemen voor brandveiligheid en security op een goede manier te kunnen onderhouden, heeft men de juiste kennis nodig. Wanneer die ontbreekt, kunnen de systemen op termijn minder goed gaan functioneren, met alle gevolgen van dien.

Onvoldoende kennis

Beveiligingssystemen zijn de laatste jaren gedigitaliseerd, waardoor de juiste werking ervan door software, netwerkverbindingen en integraties wordt bepaald. De kennis en ervaring van algemene dienstverleners op dit gebied is vaak ontoereikend, aangezien zij kennis van veel verschillende systemen en leveranciers zouden moeten opbouwen en onderhouden.

EN 16763

Hierop wijst Euralarm, de Europese organisatie voor elektronische brandbeveiliging en de security industrie. Siemens is lid van Euralarm. In een onlangs gepubliceerde white paper waarschuwt Euralarm gebouweigenaren dat ze met het onderhoud geenszins de verantwoordelijkheid voor het betrouwbaar functioneren van dergelijke systemen uit handen geven. Als het mis gaat, kan men als opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. Daarom adviseert Euralarm eigenaren en managers van gebouwen altijd te kiezen voor gekwalificeerde en gecertificeerde dienstverleners die werken volgens de Europese en lokale standaarden, regels en wetten. Bedrijven doen er goed aan de EN 16763 richtlijnen te volgen waarin de kwaliteit van dienstverleners is vastgelegd.

De white paper is hier te vinden.