Siemens Building Technologies heeft haar eLogboek voor brandmeldinstallaties gelanceerd. Het beheer van deze installaties wordt hierdoor een stuk minder complex.

Het beheer van brandmeldinstallaties mag sinds enige tijd worden bijgehouden in een elektronisch logboek. Voorheen was alleen een papieren logboek toegestaan. De door Siemens ontwikkelde elektronische variant helpt beheerders meer grip te houden. Dat bleek het afgelopen jaar tijdens een pilot met een selecte groep klanten. “Het beheer van brandmeldinstallaties gaat gepaard met een aanzienlijke documentenstroom”, aldus Marcel Toet, portfolio manager bij Siemens BT. “Denk aan certificeringsdocumenten, onderhoudsformulieren, systeemschema’s en plattegronden. De laatste jaren is met name op het gebied van eigen verantwoordelijkheid één en ander veranderd. Dit gaat een stuk eenvoudiger met een elektronisch logboek dan op papier.”

Compleet en inzichtelijk

In het eLogboek van Siemens kunnen alle aspecten rondom het beheer van brandmeldinstallaties worden bijgehouden. Dit geldt zowel voor de techniek als voor veiligheidfacetten zoals de risico-classicificering. Het eLogboek omvat een documentbeheersysteem en een planningsmodule. Technici, installateurs en andere door de beheerder geautoriseerde partijen kunnen hun werkzaamheden elektronisch loggen. Wanneer Siemens de installatie onderhoudt, worden certificaten, onderhoudspapieren en technische schema’s direct in het eLogboek geplaatst. Dit reduceert de kans om belangrijke informatie te verliezen. Toet: “De documentenstroom is altijd compleet én beheerders van meerdere brandmeldinstallaties hebben via één platform inzicht in het totale beheer. Ze zijn hierdoor meer bezig met de optimalisatie van de veiligheid en minder met het bijhouden van een administratie.”

Toegang en IT-security

Het eLogboek is online, via PC en mobiele devices, vanaf iedere locatie toegankelijk. De installaties worden voorzien van een sticker met een QR-code, waardoor het juiste eLogboek direct op locatie geopend wordt wanneer de code gescand wordt. Vanzelfsprekend heeft Siemens de nodige maatregelen genomen op het vlak van IT-security zodat de beveiliging van het eLogboek goed geborgd is.

Kijk hier voor meer informatie.