Op 12 september presenteren het Business Continuity Institute (BCI) en Siemens Building Technologies (BT) de resultaten van hun gezamenlijk onderzoek naar Business Continuity Management (BCM) binnen organisaties. De nadruk ligt op de omgang met de langetermijnrisico’s en dan met name risico’s die voortkomen uit de klimaatverandering.

BCI en Siemens BT ondertekenden eerder dit jaar een samenwerkingsovereenkomst. In juni nodigden ze bedrijven uit om deel te nemen aan een BCM-onderzoek rond de omgang met de klimaatverandering: zijn bedrijven hiermee bezig en beschouwen ze de gevolgen ervan als een langetermijnrisico voor hun bedrijfscontinuïteit? Johan de Wit, Solution Manager Enterprise Security bij Siemens BT, over de aanleiding voor het onderzoek: “Veel organisaties plannen vooral op de korte termijn. Klimaatverandering is echter een typisch langetermijnprobleem. We hebben in kaart gebracht hoe bedrijven hiermee omgaan.”

Online enquête

Wat hindert bedrijven eraan om ook op de lange termijn (>5 jaar) naar risico’s zoals klimaatverandering te kijken? Welke technieken voor BCM kunnen ze integreren in hun langetermijnplanning? Hoe leidt samenwerking tussen de disciplines ‘risicomanagement’, ‘cyber- en informatiesecurity’ en ‘supply chain management’ tot een betere beheersing van langetermijnrisico’s? Zijn behalve het topmanagement ook medewerkers en leveranciers zich bewust van de risico’s van de klimaatverandering? Dit alles is onderzocht via een online enquête waaraan 88 bedrijven uit voornamelijk Nederland en België hebben deelgenomen.

Omvangrijk rapport

De conclusies worden op 12 september door Johan de Wit en Michael Crooymans (BCI) gepresenteerd tijdens de BCI Netherlands & Belgium Conference in Vianen, die als thema heeft ‘BCM kan je niet alleen’. Louise van Schaik, deskundige klimaatverandering bij Clingendael, zal vanuit haar expertise reflecteren op de resultaten. Het eindrapport bevat ook casestudies en reflecties van experts. Deelnemers krijgen het rapport mee naar huis, en het wordt ook online ter beschikking gesteld.

Aanmelden BCI Conference

U kunt zich via deze link aanmelden voor de BCI Netherlands & Belgium Conference. Op de website vindt u het volledige programma. Deelnemers die geen lid zijn van het BCI krijgen via Siemens een aantrekkelijke korting van €50,- op de deelname aan het congres onder vermelding van de kortingscode: SIEMENS50Euro.

Siemens BCM Rapport 2017

Bekijk via deze link ook eens het onlangs verschenen Business Continuity Management Rapport 2017 van Siemens BT en het webinar. Hierin wordt de structurele en planmatige aanpak van businesscontinuïteit binnen Nederlandse bedrijven in kaart gebracht. De Wit: “We zien een sterk opgaande trend onder Nederlandse bedrijven als het gaat om continuïteitsmanagement. Wel is er met name onder kleine bedrijven nog een hoop werk te doen. Bovendien zijn er op het gebied van cybersecurity voor het overgrote deel van het bedrijfsleven reuzenstappen te zetten.”