The Hague Institute voor Global Justice, PwC en Siemens Building Technologies hebben hun gezamenlijk rapport ‘smart & secure cities’ overhandigd aan het Ministerie van Defensie. Daarin doen ze aanbevelingen om steden op beleidsmatig, sociaal en technologisch vlak weerbaarder te maken.

Het rapport is het vervolg op de gezamenlijke workshop ‘Rumble in the Urban Jungle’ eerder dit jaar in Den Haag. Hierbij spraken diverse stakeholders over mogelijkheden om de veerkracht van steden te vergroten. Naar schatting van de Verenigde Naties zal in 2050 zo’n 66% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving wonen. Steden hebben echter vaak te maken met spanningen, onrust en geweld.

Geen road map

Het rapport deelt steden op in 4 categorieën: fragiele steden, steden in transitie, stabiele en veerkrachtige steden. Voor elke categorie zijn tijdens de interactieve workshop met deelnemers aan de Future Force Conferentie georganiseerd door Defensie specifieke kenmerken, stakeholders en uitdagingen benoemd. Daarbij worden steden beschouwd vanuit drie perspectieven: sociale samenhang, beleid en technologie. Dit model is volgens de makers geen ‘road map’ maar een concept om de belangrijkste stakeholders en uitdagingen van steden in kaart te brengen.

Technologische uitdagingen

De technologische uitdagingen waar steden mee te maken krijgen, zijn divers. Ze zijn een motor van economische groei, maar kampen veelal met beperkte fysieke en financiële ruimte. Technologie helpt de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Zo leidt digitalisering tot meer efficiency, lagere kosten en een hogere levenskwaliteit voor de stedelingen.

Energievoorziening

Betrouwbare energievoorziening is voor steden een randvoorwaarde om zich verder te ontwikkelen. De meest vitale functies van steden zijn hierop aangewezen. Denk aan drinkwatervoorziening, verlichting en transport, maar ook industriële productie, sanitaire voorzieningen en de afvoer van afvalwater. Waar fragiele steden of steden in transitie vaak centrale energievoorziening kennen op basis van fossiele brandstoffen, hebben veerkrachtige steden een decentrale energievoorziening via smart grids op basis van hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie.

Veilige gebouwen

Scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen spelen een sleutelrol in het dagelijkse stadsleven. Ze moeten veilig en comfortabel zijn. Technologische oplossingen voor o.a. toegangssystemen, CCTV, camera- en brandbeveiliging kunnen het publieke domein aanzienlijk veiliger maken, staat in het rapport te lezen.

Mobiliteit

Naarmate steden economisch sterker worden, wordt hun transportinfrastructuur complexer. Slimme technologie kan de veiligheid en efficiëntie van vervoerssystemen verhogen. Te denken valt aan technologie voor metro-, tram- en spoorbeveiliging, maar bijvoorbeeld ook veilige verlichting langs de wegen.
“Naarmate steden zich verder ontwikkelen, verschuift de technologie die ze gebruiken van eenvoudige applicaties naar complexe oplossingen waarbinnen verschillende systemen met elkaar in verbinding staan”, aldus de opstellers. “Dit vereist safety by design, maar ook safety tijdens de implementatie en het onderhoud. Stedelingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de toegepaste technologie en de diensten daarom heen feilloos werken.”

U kunt het volledige rapport downloaden en lezen: