Digitale klantportalen hebben de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Ook Siemens Smart Infrastructure (SI) gaat mee in deze ontwikkeling. De Vrije Universiteit Amsterdam is in het kader van een pilot het Siemens Service Portal aan het testen.

Vooral energie- en telecombedrijven hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in online portalen, waar klanten via een inlogcode hun facturen, contracten en storingsinformatie kunnen inzien. Het Siemens Service Portal is een soortgelijke ontwikkeling. In Amerika, Duitsland en Zwitserland maken klanten er al enkele jaren gebruik van. In 2018 startte Siemens op basis van scrum-sessies met de doorontwikkeling van het portal voor de Nederlandse markt. De Vrije Universiteit Amsterdam was als klant nauw bij deze ontwikkeling betrokken en draait sinds 17 januari een pilot met het portal.

Optimaal bereikbaar
Leslie Noya, manager contractmanagement bij Siemens SI: “Online serviceportals verhogen je bereikbaarheid voor klanten. We leven tegenwoordig veel meer in een 24-uurs-maatschappij dan vroeger. Het is prettig voor klanten om niet gebonden te zijn aan de kantooruren van hun leveranciers wanneer ze bijvoorbeeld hun contracten willen inzien of een storing willen melden.”

Co-creatie
Het Siemens Service Portal geeft klanten online inzicht in hun volledige installatie, contracten, facturen en onderhoud. Men kan via het portal storingen melden en de afhandeling ervan volgen. Niet elke klant heeft behoefte aan alle functionaliteiten. Het portal dat door de Vrije Universiteit Amsterdam wordt getest is dan ook een co-creatie. “De Vrije Universiteit Amsterdam heeft aangegeven van welke functionaliteiten ze gebruik wil maken en zal tijdens de pilot haar ervaringen en ideeën met ons delen via een digitaal feedback-formulier. Op basis hiervan gaan wij het portal verder afstemmen op de behoeften van de klant. We willen ontwikkelen vanuit de gebruiker. Kleine dingen die je misschien zelf over het hoofd ziet kunnen voor een klant juist heel belangrijk zijn. De Vrije Universiteit Amsterdam wil bijvoorbeeld storingen kunnen aanmelden op basis van de locatie en niet op installatienummer.”

Nieuwe functionaliteiten
De pilot bij de Vrije Universiteit Amsterdam loopt tot medio september. De komende maanden gaat Siemens SIhet portal ook testen bij andere klanten. Samen met de gebruikers en op basis van ervaringen uit het buitenland zullen nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, waaronder statistieken over onder meer storingen en responsetijd. Heeft u interesse om deel te nemen aan het pilottraject? Neem dan contact op met Leslie Noya via bt-services.nl@siemens.com