Naarmate meer en meer steden wereldwijd zich committeren aan de klimaatdoelstellingen nemen ‘smart city’-oplossingen een steeds crucialere rol in. Maar wat zijn de gevolgen van deze oplossingen voor oudere infrastructuur en gebouwen? In Brussel vormt de modernisering van gebouwen een veelbelovende hefboom voor optimalisatie.

Deskundigen voorspellen dat grote wereldsteden zich de komende vijf tot tien jaar tot slimme steden zullen ontwikkelen als gevolg van mondiale problemen als broeikasgassen, CO2 -uitstoot en tekorten aan energiebronnen. Dit betekent in feite het verbinden van de gehele stedelijke infrastructuur met het Internet of Things ( IoT), waardoor grootschalige aggregatie van data mogelijk wordt. Volgens sommige schattingen kan het slimmer maken van infrastructuur er voor zorgen dat het energieverbruik in steden met ongeveer 30 procent daalt.

Integratie sleutel tot innovatie

Christoph Frei, secretaris-generaal van de Wereld Energieraad, is een van degenen die geloven dat integratie de sleutel is tot innovatie: “Mensen zijn gewend om vanuit hun eigen kader te denken. Met zoveel zaken die met een ongelofelijke snelheid veranderen, moet dat hoognodig veranderen.” Omdat stedenbouw en energie-efficiëntie nauw met elkaar verbonden zijn, vindt Frei dat decision makers en netbeheerders hand in hand moeten werken bij het ontwikkelen van slimme infrastructuur die geschikt is voor diverse toepassingen.

Quick wins

Ook bij gebouwen zorgt slimme infrastructuur voor meer energie-efficiëntie. In Brussel, blijkt uit een studie van Siemens en Arup uit 2017, is de modernisering van bestaande gebouwen een veelbelovende manier om quick wins te realiseren. Slimme gebouwautomatiseringssystemen zorgen met name voor meer informatie en controle voor de gebruiker en stellen het gebouw zelf in staat om het energieverbruik te verminderen door te registreren wanneer ruimten bezet zijn of ramen open staan en de verlichting en klimaatbeheersystemen daarop aan te passen.

Datagestuurd moderniseren

Voor de Belgische hoofdstad bevelen de onderzoekers daarom een slimme technologiestrategie aan die gericht is op het datagestuurd moderniseren van de vele gebouwen die nog tientallen jaren in gebruik zullen blijven, maar die momenteel inefficiënt functioneren volgens de huidige normen. De modellen geven aan dat een slim gebouwautomatiseringsprogramma voor Brussel kan leiden tot jaarlijkse besparingen op elektriciteit en verwarming van respectievelijk 320 gigawattuur en 850 gigawattuur voor niet-huishoudelijke gebouwen.

Lees hier het volledige artikel  (Engels)