The Perfect Place: een intelligent gebouw dat met ons ‘praat’ en ons verblijf binnen zijn muren zo aangenaam, veilig en inspirerend mogelijk maakt. Technisch gezien kunnen we het realiseren, maar is ook de bouwketen er klaar voor? Siemens Building Technologies (BT) besprak onlangs met klanten hoe samenwerking in de keten voor alle betrokken partijen toegevoegde waarde oplevert. Het klantevent vond plaats in het Rotterdamse theater met de in deze context veelzeggende naam: Walhalla.

Joanne Meyboom, directeur van Siemens BT, legde in haar openingswoord meteen de vinger op de zere plek: er gaat nog veel mis in de keten, met faalkosten en projectvertraging tot gevolg. “Alsof we soms allemaal op een andere planeet zitten. Architecten, adviseurs en installateurs zijn hele verschillende typen mensen. Als dit tot angst en wantrouwen leidt, gaat het mis in de keten.”

Creatieve denkers

Door suboptimale ketensamenwerking loopt iedereen kansen mis: van de opdrachtgever tot de gebruiker. Het realiseren van ‘The Perfect Place’ is technisch mogelijk en ook nodig. “We besteden ongeveer 90% van onze tijd binnenshuis. Gebouwen zijn plekken waar we mensen ontmoeten, geïnspireerd worden en onze ambities realiseren. We willen dat ze comfortabel en veilig zijn en zich aanpassen aan onze wensen. Om dit te bereiken hebben we creatieve mensen nodig die out of the box durven denken.”

Zwakke schakels

De fases in de levensduur van een pand, door de bril van Siemens bekeken, zien er als volgt uit: ontwerp, aanbieden, gunnen, bouwen, opleveren, onderhoud, amoveren. Een goede samenwerking in de keten is in dit soort trajecten essentieel, en in het beste geval is de keten sterker dan de optelsom van schakels. Meyboom illustreerde dit aan de hand van projecten waar Siemens BT bij betrokken was. Vaak vallen of staan projecten bij de manier waarop de communicatie in de keten georganiseerd is. “De realisatie van gebouwen wordt vaak aanbesteed via een aannemer of installateur. Hierdoor lukt het ons als technologieleverancier niet altijd om direct en in een vroeg stadium met de opdrachtgever te praten. Terwijl juist dit voor ons belangrijk is om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Bij de uitbreiding en renovatie van het Mauritshuis waren alle schakels in de keten horizontaal gelijkwaardig aan elkaar. We konden al tijdens de ontwerpfase met de opdrachtgever meedenken over zaken als veiligheid, het efficiënt inrichten van ruimtes en een bij het museum passend design van de brandmelders. Voor ons was dit een geslaagde manier van samenwerken!”

Praten met de eindgebruiker

Ook communicatie met de eindgebruiker is voor Siemens BT noodzakelijk om een Perfect Place te kunnen realiseren. “Toen we van NS de opdracht kregen om nieuwe fietsparkeergarages te bouwen, zijn we onmiddellijk met de eindgebruikers gaan praten over hun wensen. Het is heel positief om niet alleen op prijs beoordeeld te worden, maar op een andere manier naar projecten te kunnen kijken.”

Integraal denken

Bij gunningen wordt volgens Meyboom nog vaak veel geld weggegooid. Zo zijn bij de start van de Noord/Zuidlijn aannamefouten gemaakt en is niet integraal gedacht. Het gevolg: miljarden aan faalkosten en een uitloop van acht jaar. “We zijn er nog steeds niet met dit project. Een slechte zaak voor de BV Nederland.”

De lering die Meyboom uit deze voorbeelden trekt: Er liggen nog heel veel kansen om de samenwerking in de keten te verbeteren. “Door al in de ontwerpfase om de tafel te gaan met alle betrokken partijen kunnen we het erover hebben hoe we projecten circulair realiseren en niet alleen de lusten, maar ook risico’s met elkaar dragen.”