Inzicht in de prestaties van de gebouwinstallaties vormt de basis voor professioneel gebouwmanagement. Een goed managementsysteem maakt alle relevante informatie in één oogopslag beschikbaar voor de gebouwbeheerder.

Van kantoorpanden tot ziekenhuizen en fabrieken: moderne gebouwen zitten boordevol installaties om zaken als het binnenklimaat, de beveiliging en brandveiligheid te regelen. Al deze installaties genereren ‘big data’, die echter pas waardevol worden als je ze kunt interpreteren. Juist dat is de kracht van een degelijk gebouwmanagementsysteem: het zet data om in informatie en helpt daarmee de gebouwbeheerder betere beslissingen te nemen. Dat kan een flinke kostenbesparing opleveren, vertelt Lambert Rigter, Solution & Portfolio Manager. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts 20% van de totale gebouwkosten in het ontwerp en de realisatie van het pand zitten. De overige 80% zitten in het gebruik. In het beheer van de meeste gebouwen valt nog veel te verbeteren. Om dat mogelijk te maken, moet de beheerder over de juiste informatie beschikken.’

Proactief beheer

Een voorbeeld: de optimalisering van het energieverbruik in gebouwen is vaak klachtengedreven. Hierbij neemt men pas actie op het moment dat er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld als de rekening over de laatste periode veel hoger is dan die van de perioden daarvoor. Rigter: ‘Deze manier van gebouwbeheer is reactief. Als een beheerder beschikt over de juiste informatie kan hij proactief met zijn gebouw bezig zijn, klachten voorkomen én de uitvoerende organisaties beter aansturen. Zo kan hij de kwaliteit van dienstverlening die hij met onderaannemers heeft afgesproken vertalen in KPI’s. Deze kunnen in de vorm van een dashboard worden opgenomen in het gebouwmanagementsysteem. De beheerder ziet dan in één oogopslag waar dingen goed en fout gaan.’

Desigo CC

Enkele weken geleden lanceerde Siemens BT op de vakbeurs SSA het nieuwe gebouwmanagementsysteem Desigo CC. Deze innovatie is goed door de markt ontvangen en de eerste projecten zijn inmiddels in uitvoering. Desigo CC wordt momenteel geïmplementeerd in een datacenter. Ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Zaans Medische Centrum hebben een opdracht geplaatst. Op het hoofdkantoor van Siemens in Den Haag heeft Desigo CC bijgedragen aan de optimalisatie van een aantal nieuwe gebouwinstallaties. Rigter: ‘We zagen via Desigo CC dat de beschikbaarheid van sommige systemen nog niet optimaal was. Op basis van dit inzicht hebben we waar nodig zaken bijgesteld.’

Eén schil

Het inzicht in de prestaties van een gebouw wordt verkregen doordat meerdere gebouwinstallaties onder één schil worden samengebracht. Zo combineert Siemens op het hoofdkantoor in Den Haag alle klimaat-, beveiligings- en brandmeldinstallaties binnen Desigo CC. De autonomie van de systemen wordt bewaard door gebruikers verschillende toegangsrechten te verlenen. Rigter: ‘In principe kunnen alle disciplines binnen het gebouw onder dezelfde schil worden samengebracht. Men kan bijvoorbeeld ook het beheer van poorten en liften integreren. Kortom, alles wat een gebouwbeheerder nodig heeft om het pand optimaal te managen.’

Minder opleiding

Naast gebruiksgemak brengt het werken met één gebouwmanagementsysteem economische voordelen met zich mee. Medewerkers van de beherende organisatie hebben minder opleiding nodig, aangezien zij zich maar één systeem eigen hoeven te maken. Beheerorganisaties die meerdere panden (bijvoorbeeld kantoorgebouwen) onder hun hoede hebben, kunnen vanuit dezelfde omgeving verschillende panden monitoren. Rigter: ‘Op die manier bereik je een gebouwoptimalisatie tegen lagere kosten. Het gebouw functioneert beter, mensen voelen zich prettiger in het pand én het energieverbruik daalt. Installaties worden alleen gebruikt op het moment dat ze je echt nodig hebt en staan niet onnodig te draaien.’