Dimensions

Over veilig, comfortabel wonen en werken

digitalisering-inzicht

Business continuity door Redactie Dimensions |

Revolution by digitalization: data als sleutel tot slimmer gebouwbeheer

De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving wordt steeds beter zichtbaar. Denk aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, intelligente robots in fabrieken en netwerken die op slimme wijze energie verdelen. Ook in gebouwen is deze transformatie al jaren geleden ingezet, waardoor op basis van gerichte monitoring en analyse de prestaties van gebouwen naar een hoger...

Lees verder

EIBoard

Energy efficiency door Redactie Dimensions |

Versneld op weg naar een groene Delta

De Energy Innovation Board (EIBoard) Zuid-Holland, een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, gaat kansen creëren voor energie-innovaties in Zuid-Holland. Om zo versneld toe te werken naar een CO2-neutrale economie. Joanne Meyboom, sinds vorige zomer directeur van Siemens Building Technologies, vertegenwoordigt Siemens binnen de EIBoard, die een krachtenbundeling is van verschillende organisaties. De EIBoard...

Lees verder


risicomanagement

Business continuity door Redactie Dimensions |

Risicomanagement: op gevoel of verstand?

Hoe komen besluiten tot stand over de omgang met security-risico’s? Hoewel het risicomanagement van bedrijven er vaak heel rationeel uitziet, is het deels gestoeld op emotie. Johan de Wit, die aan de TU Delft op dit onderwerp promoveert, illustreerde dit tijdens het congres IT & Information Security in ’s-Hertogenbosch. De Wit vroeg de aanwezige...

Lees verder

Business continuity door Redactie Dimensions |

Gebouwautomatisering: het kennisniveau moet omhoog

Het Internet of Things leidt tot grote veranderingen in de automatisering van gebouwen en stelt alle spelers in de keten voor uitdagingen. Van de fabrikant tot de adviseur en de installateur – het kennisniveau moet omhoog. Dat zegt Jan Kerdèl, adviseur voor strategie, planvorming en veranderprocessen met als specialisaties Internet of Things, BIM, gebouwautomatisering...

Lees verder